Donaties

De Stichting zoekt gericht naar sponsoren, fondsen, bedrijven en particulieren die hun naam en/of middelen willen verbinden aan (deel) projecten. Sponsors en donateurs ontvangen elk jaar een overzicht van de projecten waaraan de stichting een bijdrage heeft geleverd.
Stichting Talentenkabinet is door de fiscus aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit houdt in dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belastingen. De stichting kan haar missie uitvoeren dankzij de inkomsten en de steun van fondsen, donateurs en subsidiƫnten aan wie de stichting verantwoording aflegt.
Een overzicht van de belangrijkste subsidiegevers zal te vinden zijn in ons jaarverslag.

De donaties, schenkingen en subsidies verkregen door Stichting Talentenkabinet worden beheerd door de penningmeester. De besteding van deze gelden gebeurt in onderling overleg van het bestuur.