Kvk RSIN

Handelsregister Kvk nr 61417289

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 854333113

Stichting Talentenkabinet is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI