Stichting

Missie/doel

Het Talentenkabinet laat zich het beste omschrijven als een platform wat zich wil inzetten om meer inzicht te krijgen in maatschappelijke verandering, sociaal ondernemerschap, actief burgerschap, participatieve samenwerking en sociale innovatie.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen in de nabije toekomst. De krimpende afzetmarkten, de participatiesamenleving, werkgelegenheid, ons zorgstelsel, educatie, maatschappelijke betrokkenheid, de maatschappelijke behoefte tot duurzaamheid etc, vragen in toenemende mate om nieuwe oplossingen.

Het Talentenkabinet wil inzicht krijgen in nieuwe strategieen, concepten en ideeen die een oplossing trachten te bieden voor deze maatschappelijke uitdagingen en wil deze kennis verrijken, verspreiden en bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen.
Graag willen wij in contact komen met mensen of organisaties die bezig zijn met sociale innovatie of voorbeelden weten hiervan in hun omgeving.

In 2015 wil het Talentenkabinet een evenement organiseren waar slimme en leuke ideeen omtrent sociale innovatie een plek kunnen krijgen om zich te presenteren.

 

Het bestuur