Het bestuur

   VoorzitterBestuur_1_Sq

Victor van den Berg
victor@talentenkabinet.nl

   Secretaris

Marianne van Duin
marianne@talentenkabinet.nl

   Penningmeester

Robert Hofman
robert@talentenkabinet.nl

   Bestuurslid communicatie

Sandra Zovko
sandra@talentenkabinet.nl

 

 

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Talentenkabinet.

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Talentenkabinet.
Het beloningsbeleid ziet daarom allen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting Talentenkabinet.
Het is mogelijk dat vrijwilligers een tegoedbon ter hoogte van een ideële waarde ontvangen.